OM GUMMIGEOMETRI

"Gummigeometri udmærker sig - som navnet antyder, ved sin formmæssige blødhed, men i øvrigt også ved ikke at begrænse sit domæne til linier og former. "Gummigeometrien" omfatter såvel rummet som farvevalget, såvel lyset og skyggen som figuren og skalaen. Den gør det slet og ret muligt, som led i een og samme geometri, at bearbejde maleriernes flydende rum, bløde figurer, farvespring, overgange mellem slappe og stramme former, sammenfald mellem forgrund og baggrund, og alle de andre forhold, der splitter og spreder blikket.
Og at denne geometri er blød vil jo netop sige, at den ikke lægger sig fast på eet enkelt plan - som konstruktivisterne - eller på eet enkelt rum - som i centralperspektivet - men lige præcis bliver en geometri for de mere eller mindre kaotiske mellemrum og mellemdimensioner."

Mikkel Bogh: Dorte Dahlin, Dansk Nutidskunst 18 (p. 17), Fogtdals Forlag 1993

SPØRGSMÅLENE, CENTRIFUGEN & VÆRKET, 1991.