Auditoriet i NYKREDIT, Kalvebod Brygge. Olie på lærred, aluminium, PrivaLite, spionspejl, 2 x 504 x 148 cm. PrivaLite glasset står klart. Foto: Dennis Rosenfeldt.

VIRTUE MINE HONOUR! (MacLean klanens motto). PrivaLite glasset står mælkehvidt. Foto: Dennis Rosenfeldt.

PrivaLite glasset står mælkehvidt og slører motivet. Foto: Dennis Rosenfeldt.

ANOTHER FOR HECTOR! (MacLean klanens krigsråb). PrivaLite glasset står mælkehvidt og slører motivet.Foto: Dennis Rosenfeldt.

PrivaLite glasset står mælkehvidt og slører motivet.Foto: Dennis Rosenfeldt.

PrivaLite glasset står klart. Foto: Dorte Dahlin.

2 værker, olie på lærred (504 x 148 cm), aluminium, PrivaLite glas og spionspejl. Udført til auditoriet i Nykredit, København, 2002-03.

Another for Hector! Virtue mine Honour! Motiverne i de to malerier er en bearbejdelse af den originale MacLean tern, som er et af de første skotske klanmønstre man kender til. Når jeg har valgt at tage udgangspunkt i en konkret tern og ikke i et vilkårligt abstrakt mønster til denne stedsspecifikke opgave - er det fordi der til klanternen er knyttet såvel historie som betydning. Elementer, der som forskelligt flettede tråde har kunnet væves ind og ud af værket og samtidigt har kunnet indarbejdes som en del af de lokale, fremherskende principper i Schmidt , Hammer & Lassens arkitektur til Nykredit. Således kan malerierne i hvert deres smalle glasrum på den ene side betragtes som en skaleret kommentar til husets transparente rum, til de horisontale og vertikale forløb, spejlende flader og hængende kontorer. På den anden side indgår malerierne i auditoriets vinduesvæg som forvandlingsbilleder; værkerne slukkes - ligesom udsigten mod havnen og vandet lukkes af gennem mørklægning , alene for at give rum for nye imaginære billeder og indsigter. Det være sig film, grafer, økonomiske oversigter eller ganske enkelt sprog. Værkerne “tænder og slukker” som en anden selvstændig verdens økonomi - og skiftene fornemmes som pludseligt lys eller hvid tåge og mørke glimt over vandet, landskabet, naturen. Når man sammenholder den originale klantern med de nærværende billeder vil man finde, at farven er væsensforskellig og ternen kraftigt forenklet. Dog kun til det punkt, hvor spejlingerne i glasset viser sig at danne nye tråde og bevægelige mønstre, afhængigt af ens egen position og synsvinkel i rummet. Macleanternen har foldet sig ind i et helt nyt rum , en ny “tabt afstands tid” - og genkendes blot - og dette endda kun måske - gennem MacLean klanens to mottoer, der som fine vandmærker er indgraveret i et enkelt spejl på hvert værk.

Dorte Dahlin Kbh. 2003

Fotosession med Per Bak Jensen