TILFÆLDETS GEOMETRI / 2000 / KØS - Museum for kunst i det offentlige rum

42 m2 modeller udstillet på Arkitektskolen Aarhus, 2000. Forrest ses modellen til MONUMENT & TRAPPE, udført i Hirtshals 1997. I baggrunden HERMES, et fællesværk fra udstillingen SOUL, 1990.


TILFÆLDETS GEOMETRI

Modeller til Hirtshals og Dronninglund 1993 - 1999.
Samarbejde med billedhugger Mogens Møller

Se udstillingen i detaljer samt katalog med artikel af Mikkel Bogh # TILFÆLDETS GEOMETRI
Se originalværkerne, der på hver sin måde har forplantet sig til det offentlige rum # SOUL