Auditoriet i NYKREDIT, Kalvebod Brygge. Olie på lærred, aluminium, PrivaLite, spionspejl, 2 x 504 x 148 cm. Foto: Dennis Rosenfeldt.

VIRTUE MINE HONOUR! (Clan MacLean Coat of Arms/Motto). Foto: Dennis Rosenfeldt.

Dennis Rosenfeldt.

ANOTHER FOR HECTOR! (Clan MacLean Coat of Arms/War-cry). Foto: Dennis Rosenfeldt.

Foto: Dennis Rosenfeldt.

Foto: Dennis Rosenfeldt.