LOST DISTANCE, 2004. Olie og jernpulver på lærred, 150 x 450 cm / SMK - Statens Museum for Kunst

I CLINCH med Andrea Mantegna (1431 - 1506), SMK - Statens Museum for Kunst / 2004

"Det Kongelige Danske Kunstakademi fejrer i 2004 sit 250 års jubilæum. Dette markerer SMK - Statens Museum for Kunst bl.a. med udstillingen CLINCH! , hvor 27 nulevende kunstnere - med og uden tilknytning til akademiet - hver især er kommet med deres bud på, hvordan samlingerne på museet kan opleves, og hvordan samtidens kunst er præget af fortidens".

Cit. Kulturminister Brian Mikkelsen i katalogets forord.

 

I CLINCH med Kristus som den lidende frelser (1495 - 1500)

"Centralperspektivet og det dybe målbare rum er et vigtigt formelt aspekt i Mantegnas maleri. Jeg konstruerer derimod udbredte rum, hvor rummet ikke kan måles, fordi afstanden hele tiden tabes - både for øjet og for kroppen. Hverken rummet, tiden, afstanden eller talen kan fastholdes udfra eet punkt. – Det er et af vilkårene i informationssamfundet og mit billede viser dette på en ganske enkel måde. 
Mit maleri er via farven nærværende ligesom Mantegnas, men man står bare i en helt anden afstand. Man er meget længere fra – eller tættere på:  langt inde i folden mellem Kristus hænder og sarkofagen. Det er næsten et nærbillede – ja, hvis man skulle forestille sig, at mit billede var et røntgenfotografi af Mantegnas, så var vi langt inde i knoglemarven på Kristus".  

Cit. Dorte Dahlin fra katalogteksten, Kbh. 2004

 

 

 

Andrea Mantegna. Kristus som den lidende frelser, 1495 - 1500. SMK - Statens Museum for Kunst.